Mest Injecteren

Bent u op zoek naar een efficiënte manier om drijf- en of kunstmest te verwerken? De mest injecteer machine van Pelgreen Products biedt u vele voordelen! Bekijk de video van de
Fresh Green Money Maker.

Mest injecteren, maar dan anders

Pelgreen Products heeft een eenvoudige en onderhoudsarme machine ontwikkeld voor het efficiënt bemesten van uw grasland en bouwland. Door een stalen schijf met daarop volgend de mestinjecteur wordt de grond opengetrokken tot maximaal 10 cm onder het maaiveld bemest. Bovengronds wordt de ontstane spleet door een wiel weer dichtgereden.

Tevens voldoet dit systeem aan de laatste Europese wetgeving doordat er geen mest in het oppervlaktewater kan komen.

mest injecteren

Bekijk de mest injecteur van pelgreen products

De mest injecteer machine van Pelgreen Products is efficient en nagenoeg vrij van onderhoud.

Voordelen van bemesten met de Pelgreen Mest Injecteur

Uniek mest injecteer systeem dat de mest 10 cm onder het maaiveld injecteert. Dit levert het volgende op:

  • Geen stankoverlast
  • 100% benutting van alle meststoffen
  • Minder verdroging van het grasland
  • 80% minder zodebeschadiging
  • 2x bemesten i.p.v. 5x
  • Bodem- en spoorvolgend
  • Geen besmetting uit mest voor weidevee

Al 30 jaar een innovatieve onderneming

Henk Pelleboer

Ervaring

Henk Pelleboer heeft dit principe voor eigen gebruik al 30 jaar in de praktijk gebruikt. Deze machine heeft altijd naar volle tevredenheid gewerkt.

De laatste jaren is deze machine door het verwerken van gebruikerservaring en slimme verbeteringen doorontwikkeld tot het huidige model.

De Fresh Green Money Maker zelf proberen?